Se alla

Liberalerna Borås är flitiga motionärer

Fredag 1 september 2017

För att påverka politiken i Borås använder Liberalerna möjligheten att motionera till Kommunfullmäktige. Här är de motioner som lagts under de senaste sex månaderna.

Nollvision för suicid 

Lyft fram hus med historia

Motion om konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga byggnader och miljöer

Kommunikation med näringsidkare

Hissa flaggan vid sidan av den svenska och stadens flagga

Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor

Minnessten för veteraner

Företagande för nyanlända – möjlighet redan under SFI