Om Anna

Jag är liberal. För mig är alla människor lika mycket värda, men inte likadana. Därför är det viktigt att det finns alternativ så att var och en kan hitta den skola, det äldreboende eller den bostad som passar dem. Liberalismen tar avstamp i frihet. Att ha ett jobb med egen försörjning ger ekonomisk frihet. En bra skola där alla barn kan nå sina drömmar är frihet till ett självständigt liv. Om du har en funktionsnedsättning ska du självklart få assistans för att ha frihet att leva ditt liv som du vill. Därför är jag liberal.