Se alla

Borås möjligheternas stad

I Liberalernas Borås ska alla ha rätt att leva tryggt. Borås ska vara en jämställd stad, där varje medborgare har chansen att förbättra sin livssituation. Din förmåga, dina ambitioner och dina livsdrömmar ska betyda mera och din bakgrund ska betyda mindre.
Vi har samlat tre av våra toppkandidater till valet 2022, som i tre olika intervjuer nedan berättar om sina hjärtefrågor inför valet och vad de brinner för.

Anna Svalander        Johan Wikander      Andreas Cerny 


 

Anna Svalander

kommunalråd med ansvar för utbildning och skola i Borås– Jag är liberal och för mig är alla människor lika mycket värda, men inte likadana. Det är viktigt att det finns alternativ så att var och en kan hitta den skolan, det äldreboendet eller den bostaden som passar just dem. Liberalismen tar avstamp i frihet. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet. En bra skola där alla barn kan nå sina drömmar är frihet till ett självständigt liv. Om du har en funktionsnedsättning ska du självklart få assistans för att ha frihet att leva ditt liv som du vill. Det är därför är jag liberal!

Johan Wikander

Ordförande Vård- och äldrenämnden
Ersättare kommunstyrelsen
Ledamot kommunfullmäktige– Jag arbetar som ombudsman för lärarna och är 55 år. Jag blev politiskt aktiv efter förra valet. Jag är socialliberal och brinner för att samhället skall vara till för alla. För barnen, för de äldre och för de funktionsnedsatta. Vi har en skyldighet att hjälpa människor upp på fötter. Jag vill ha ett samhälle där jag själv väljer hur jag ska leva. Men den dagen jag behöver hjälp skall samhället finnas där för mig. Frihet, skolan och mänskligare äldrevård, det brinner jag för!

Andreas Cerny

Ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledamot kommunfullmäktige


– Mitt politiska engagemang växte fram för knappt 15 år sedan. Min mormor Gulli, född 1924 på Gässlösa i Borås, berättade vid flera tillfällen om sin uppväxt och det glömda Sverige. Ett Sverige där orättvisor fanns, där din bakgrund avgjorde din framtid. Där rätten till utbildning inte var lika självklar som idag. Hon vittnade om ett Europa där det byggdes murar istället för broar.Jag brinner för utbildnings- och trygghetsfrågor. Jag vill jobba för ett Borås och ett Sverige som är tryggt, ger nya livschanser och en skola som är garanten för att förhindra klyftor. Bildning och kunskap gör oss till fria individer. Din bakgrund ska inte få avgöra din framtid.Jag kommer att fortsätta vara en garant för att Liberalerna inte överger det som tidigare liberaler stridit för – såsom; individens frihet, jämlikhet, ekonomiskt ansvarstagande och fri företagsamhet – en socialliberal reformagenda helt enkelt.

Inför en valrörelse är det hög tid att både som medborgare och förtroendevald utvärdera den gångna mandatperioden. Under min period som ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås har den politik som Liberalerna fört resulterat i ökade resultat för både gymnasie- och vuxenutbildningen. Fler studerande lämnas sin utbildning med en examen. En av de frågor jag är mest glad och stolt över är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med andra aktörer har lyckats att vända trenden för unga som varken studerar eller arbetar. När nämnden påbörjade sitt arbete i januari 2019 befann sig drygt 420 unga utanför studier och arbete, i januari i år var den siffran knappt 320. Det innebär att 100 personer, som tidigare varit i utanförskap, nu studerar eller arbetar. Det är ett arbete som är värt att uppmärksammas av oss boråsare. Det handlar ytterst om att vända förtvivlan och misstro till hopp och framtidstro. Varje ungdom vi lyckas få tillbaka till studier och arbete är en oerhörd vinst – både för den enskilde och för samhället. Liberalerna och jag är dock inte nöjda förrän vi har noll unga i utanförskap.

Din bakgrund ska inte få avgöra din framtid