Rådgivande omröstning till Borås kommunfullmäktige

Namn Antal 1:or Antal 2:or Summa 1:or och 2:or
Andreas Cerny 30 37 67
Anna Svalander 34 30 64
Anne-Marie Ekström 3 28 31
Britt-Marie Halldén 0 21 21
Irene Gimmersta 1 37 38
Jan Hyllstam 1 7 8
Johan Wikander 30 38 68
Lars Gustaf Andersson 2 17 19
Marcus Nilsen 3 18 21
Morgan Hjalmarsson 2 31 33
Patric Cerny 5 40 45
Reza Aghapoor 1 8 9
Roland Steinick 2 5 7
Seija Maritta Wistbacka 1 5 6
Soroush Rezai 8 23 31
Tage Carlsson 0 10 10
Tommy Ky 1 20 21

Kommunfullmäktige Borås

Antal röstande: 124

Antal röstberättigade: 220

Valdeltagande: 56%

För detaljerad information, klicka här.