Liberalerna Borås ökade 1,1 procentenheter i valet. Tyvärr räckte det inte till något ytterligare mandat. Den 18 oktober är första kommunfullmäktigemötet och då väljs bland annat kommunalråd och kommunstyrelse. Följande personer valdes in i kommunfullmäktige.

Ledamöter
Anna Svalander
Johan Wikander
Andreas Cerny
Anne-Marie Ekström
Lars Gustaf Andersson

Ersättare
Soroush Rezai
Morgan Hjalmarsson
Britt-Marie Halldén

Här finns bild på fullmäktigeledamöterna.
https://boras.liberalerna.se/hitta-person/