Liberalerna Borås har medlemsmöte. Val av nämndemän till tingsrätten och fyllnadsval till några nämnder. Diskussioner kring kommande budgetarbete i Borås.

Välkomna