Liberalerna Borås har hållit nomineringsmöte för att ta fram representanter i nämnder och styrelser i Borås.
Liberalerna Borås styr Borås tillsammans med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Här är listan på dem som nominerats. De flesta som är nominerade kommer att väljas vid kommunfullmäktige 19-20 december.  Val till styrelser mm sker i samband med årsstämmor nästa år.

Vård- och Äldrenämnden
Johan Wikander, Ordförande
Tage Carlsson, ersättareGymnasie- och vuxenutbildningen
Andreas Cerny, Ordförande
Kamran Rousta, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Morgan Hjalmarsson, Ordförande
Bengt Wahlgren, ersättare

Grundskolenämnden
Susanne Karlander, 2:e vice Ordförande
Emmy Scilaris, ersättare

Kulturnämnden
Lars Gustaf Andersson, 2:e vice Ordförande

Sociala omsorgsnämnden
Britt-Marie Halldén, 2:e vice Ordförande

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Patric Cerny, ordinarie ledamot
Aghil Aghili, ersättare

Tekniska nämnden
Jan Hyllstam, ordinarie ledamot

 Fritid och folkhälsa
Ronny Svensson, ordinarie ledamot
Göte Edvinsson, ersättare

Miljö- och konsumentnämnden
Soroush Rezai, ordinarie ledamot

Arbetslivsnämnden
Anne-Marie Ekström, ordinarie ledamot
Irene Gimmersta, ersättare

Förskolenämnden
Linda Pålemo, ordinarie ledamot

Överförmyndarnämnen
Hjördis Jonsson, ordinarie ledamot

Valnämnden
Thomas Strand, ordinarie ledamot
Kristian Hernqvist, ersättare

Namnberedningen
Bo Jonsson, ordinarie ledamot

Lokalförsörjningsnämnden
Lennart Fritzson, ersättare

 Servicenämnden
Inge-Björn Nilsen, ersättare

Borås Djurpark
Annika Eriksson, Ordförande
Hanna Cerny, suppleant

 Borås Energi- och miljö
Carl-Axel Rudd, ledamot

AB Bostäder
Kjell O Claesson, ledamot

IBAB
Lars-Gerhard Westberg, ledamot

Parkeringsbolaget
Heli Heino, ledamot

Borås TME
Lotta Preijde, ledamot

Coompanion
Tommy Ky

Borås Elnät
Setareh Jadid Tavaf, suppleant

Fristadsbostäder
Kjell O Claesson, suppleant

Sandhultsbostäder
Roland Steinick, suppleant

 Proteko
Folke Röllgårdh, suppleant

Arvodesdelegationen
Lars-Gerhard Westberg

Medborgardialog
Anne-Marie Ekström

 Föreningsarkivet
Bengt Wahlgren

 Stiftelsen Sparbanken
Morgan Hjalmarsson

Skogslid
P-O Gustavsson

Borås idrottshistoriska sällskap
Morgan Hjalmarsson, suppleant

IT-frågor
Lars Gustaf Andersson

Gode man – tätort
Nils-Gunnar Blanc