Liberalerna Borås har hållit årsmöte. I samband med årsmötet tilldelades Hamid Fard Karl Staaf plakett i brons postumt. Hamid Fard var föreningens kassör men avled hastigt för en tid sedan. Hamids son Dara Fard mottog plaketten. Även Birgit Wahlgren tilldelades Karl Staaf plakett i brons. Plaketten delas ut till medlemmar som har gjort en god gärning i partiet.
Årsmötestalare var chefen för CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, Peder Englund som berättade om säkerhetsarbetet i Borås.
Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Ny ordförande blev Lotta Preijde. Övriga i styrelsen är Johan Wikander, vice ordförande, Anne-Marie Ekström, kassör, Susanne Karlander, sekreterare, Jon Hjärne, Linda Pålemo, Patric Cerny, Caterine Tynes Kjellbergh, Göte Edvinsson. Adjungerade till styrelsen är Liberalernas kommunalråd Anna Svalander och en representant från LUF.

På bilderna. Till vänster Karl Staaf plakett mottagare Birgit Wahlgren med Liberalerna Borås kommunalråd Anna Svalander. Till höger nya ordföranden Lotta Preijde

Lotta Preijde