Vid mandatperiodens första kommunfullmäktige i Borås valdes Liberaler till framstående poster.

Anna Svalander valdes till Kommunalråd och ledamot av kommunstyrelsen. Johan Wikander valdes till ersättare i kommunstyrelsen. Anne-Marie Ekström valdes till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Till revisionen valdes Nils-Gunnar Blanc.