Liberalerna har utsett Anna Svalander till ordinarie ledamot i SKLs (Sveriges kommuner och landstings) utbildningsberedning.

SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan utvecklingen påverkas i den riktning som ger störst nytta för våra kommuner och regioner och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning arbetar SKL för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

SKL arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras. Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande. SKL stöder också kommunerna i arbetet med förskola och fritids.

Anna Svalander har representerat Liberalerna i utbildningsberedningen i två mandatperioder.

”Jag är jätteglad för att få fortsätta i utbildningsberedningen. Det är otroligt lärorikt och bra för Borås att vi finns med där” säger Anna Svalander.